Dopravníky

Dopravníky, ktoré sú v našom výrobnom programe, slúžia hlavne pre transport papierového a plastového odpadu a iných odpadových materiálov podobného charakteru. Môžu byť použité samostatne alebo ako časti triediacich liniek - vynášacie, triediace a premosťovacie dopravníky, dopravníky pre plnenie balíkovacích lisov a drvičov...

Každý dopravník je konštruovaný na mieru pre konkrétny materiál, prepravované množstvo a účel použitia. Obráťte sa preto na nás s Vaším dopytom, radi Vám spracujeme našu ponuku - tel: 0902 354 969, topeko@topeko.sk

          

           Dopravník k lisu na polystyrén - Marius Pedersen GA          Reťazový dopravník - Bunzl&Biach Linz Rakúsko

          

           Malý triediaci pás s násypkou - Služba Stropkov                 Mobilný premosťovací dopravník - Služba Stropkov

          

           Reťazový dopravník - Sita Praha Česká republika                Pásový lomený dopravník - Marius Pedersen Pezinok

          

           Pásový dopravník na hotové výlisky - PSA Trnava              Reťazový dopravník - Duparec Budapešť Maďarsko