Novinky a aktuality

10/2022

Pre technické služby mesta Sládkovičovo sme dodali malú triediacu linku na papier a plasty.

     

 

09/2022

V meste Kremnica sa spustila do prevádzky plošinová triediaca linka pre spracovanie separovaného zberu papiera a plastov.

     

 

07+09/2022

Pre spoločnosť Marius Pedersen sme v prevádzke Pezinok dodávali novú kabínovú triediacu linku a reťazový dopravník k novému lisu Presona LP 85.

     

 

03+05/2022

Realizovali sme dodávku nových plniacich dopravníkov k lisu Kampwerth v prevádzke Zberné suroviny Stará Lubovňa a pre lis Presona v prevádzke spoločnosti Ľupčianka Lisková.

     

 

01/2022

Do prevádzky boli spustené dve strediská na spracovanie PET-fliaš a nápojových kovových obalov. Naša dodávka pozostávala z reťazových dopravníkov pre plnenie lisov Austropressen a pásových dopravníkov pre plnenie plechoviek do big-bagov.

     

 

06/2021

K našej triediacej linke v prevádzke AVE Senec sme dodali mobilný dopravník s magnetickým valcom, ktorý je určený na separáciu kovových obalov na železné a hliníkové plechovky.

     

 

05/2021

Na triediacej linke Waste Trnapsort Levice sme vymenili príjmový dopravník za náš nový reťazový dopravník. Následne sme tiež vymenili pásy na triediacom dopravníku linky a na dopravníku k lisu Presona.

     

 

05/2021

V prevádzke Rumpold Uherský Brod sme inštalovali nový zberný dopravník k lisu HSM a následne sme v prevádzke Rumpold Sušice montovali nový reťazový dopravník k lisu HSM a pásový dopravník pre plnenie PET-perforátora.

     

 

02/2021

V prevádzke Marius Pedersen Veľký Krtíš sme vymenili našu malú 14-ročnú triediacu linku za novú kabínovú linku s veľkoobjemovými vyklápacími zbernými košmi.

     

 

10/2020

Realizácia kabínovej triediacej linky s boxami, zberným dopravníkom a dopravníkom k lisu HSM 

v novovybudovanej separačnej hale Technické služby Hlinsko - Vysočina ČR.

     

 

07/2020

Dodávka a montáž kompletnej triediacej linky a dopravníka k lisu HSM pre FCC BEC Lovosice - ČR.

     

 

05/2020

Realizácia dodávky malej triediacej linky pre Podnik technických služieb mesta Púchov.

     

 

03/2020

Prevádzka Marius Pedersen v Šulekove vymenila balíkovací lis za nový Bollegraaf HBC 100 s naším reťazovým dopravníkom.

     

 

02/2020

Ďalšia dodávka dopravníka pre prevádzku Marius Pedersen vo Zvolene - dopravník k lisu Presona LP50.

     

 

12/2019

ADA WASTE Galanta - reťazový lomený dopravník s nadzemnou násypkou k lisu BOA.

     

 

11/2019

Technické služby Velká Bíteš na Morave  - montáž nášho reťazového dopravníka k lisu HSM VK 6215.

     

 

10/2019

Ďalšia a zatiaľ najväčšia prestavba triediacej linky na papier pre spoločnosť Bunzl-Biach vo Viedni  s použitím zásobníkového boxu Hartner, diskového separátora BHS, triediča PaperSpike, dvoch optických jednotiek Redwave a našich dopravníkov - výsledkom je značný nárast kapacity pri automatickom triedení bez obsluhy. 

     

 

02/2019

V prevádzke BKP Nitra sme inštalovali reťazový dopravník k talianskemu kanálovému lisu Macpress.

     

 

02/2019

Spoločnosť Topeko, s.r.o. má nové sídlo a výrobnú prevádzku na Zavarskej ulici 9345/10K v Trnave.

     

 

12/2018

V novej triediacej hale spoločnosti Megawaste Považská Bystrica sme inštalovali balíkovací lis HSM VK 4012 

s našim novým reťazovým dopravníkom. 

     

 

07-11/2018

Pre spoločnosť LFM-servis Praha ČR sme realizovali dodávku troch reťazových dopravníkov pre balíkovacie lisy HSM VK 7215 s virbulátorom. 

     

 

06-09/2018

Spoločnosť Marius Pedersen vymenila reťazový dopravník  s nadzemnou násypkou v prevádzke Košice a v prevádzke Trenčín sme inštalovali lis Paal Pacomat V-80D spolu s naším reťazovým dopravníkom. 

     

 

05/2018

Nový balíkovací lis Bollegraaf HBC 80 v triediacej hale OLO Bratislava je plnený našim reťazovým lomeným dopravníkom.  

      

 

05/2018

Pre spoločnosť AVE , prevádzka Senec, sme realizovali dodávku kabínovej triediacej linky a dopravníka k horizontálnemu balíkovaciemu lisu. 

     

 

03/2018

V spolupráci s naším českým partnerom sme realizovali dodávku kabínovej triediacej linky s ôsmimi boxami a zberným dopravníkom - prevádzka Pošumavská odpadová, s.r.o., Klatovy, ČR. 

     

 

02/2018

V triediacej hale Technických služieb Senica sme vymenili doterajší lis za náš nový kanálový lis Ekolis AH 55. 

     

 

01/2018

Pre združenie obcí Biela Orava sme dodali kabínovú triediacu linku pre vytriedenie 16 komodít + zostatok. 

     

 

12/2017

Postupne sme zabezpečili výmenu opotrebovaných príjmových dopravníkov malých triediacich liniek v Hater Handlová a prevádzke AVE Olomouc, ČR. 

     

 

11/2017

V nadväznosti na predošlú dodávku triediacej linky sme pre Nitrianske komunálne služby realizovali dodávku lisu Paal Pacomat V-65 D vybaveným naším PET-perforátorom a naším reťazovým lomeným dopravníkom. 

     

 

11/2017

Spoločnosť Mepos Lučenec spustila do prevádzky našu triediacu linku a kanálový balíkovací lis Ekolis AH 55 plnený reťazovým lomeným dopravníkom. 

     

 

07/2017

K našej triediacej linke vo Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš sme dodávali prídavné zariadenia pre lis PET-perforátor a Virbulátor a dopravník s magnetickým valcom pre triedenie kovových obalov.

     

 

07/2017

Pre Marius Pedersen Sebedražie sme dodávali reťazový dopravník pre plnenie lisu Paal Pacomat V-80 D.

     

 

04/2017

V spoločnosti FCC Slovensko Zohor sme našu pôvodnú triediacu linku poškodenú požiarom nahradili mobilnou triediacou linkou, ktorú je možné v prípade potreby jednoducho presunúť na iné miesto.

     

 

04/2017

V priebehu dvoch jarných mesiacov sme realizovali prestavbu triediacej linky pre triedenie papiera s použitím optickej triediacej jednotky Redwave - prevádzka Bunzl&Biach Linz, Rakúsko.

     

 

02/2017

Moravská spoločnosť Partr zakúpila dva kanálové lisy HSM s našimi reťazovými dopravníkmi pre svoje prevádzky Zlín a Nový Jičín.

     

 

12/2016

Pre dcérsku spoločnosť Bunzl Biach - Austrian Recycling ČR sme dodávali reťazový dopravník k lisu Presona.

     

 

07/2016

Pre spoločnosť VUMZ Nitra sme realizovali dodávku vstupného dopravníka pre triediacu linku a dopravníka  pre plnenie lisu Paal Konti 325 G - prevádzka Vassal Eko Bratislava.

     

 

06/2016

Realizovali sme ďalšiu sériu dopravníkov k lisom HSM - prevádzka Sita Jihlava + IAC Zákupy, ČR.

     

 

06/2016

K slovinskému lisu Riko sme dodávali reťazový lomený dopravník - prevádzka Nehlsen Třinec, ČR.

     

 

12/2015

Pre spoločnosť LADEO - Ing. Vlastimil Ladýř, Srní u České Lípy, ČR sme dodávali ďalší reťazový dopravník, tentoraz pre plnenie drviča Lindner.

     

 

11/2015

Realizovali sme dodávku reťazového dopravníka pre plnenie lisu HSM VK5512 a dopravníka pre odber materiálu z perforátora HSM vo firme BEC odpady, s.r.o., Lovosice, ČR.

     

 

09/2015

Pre nášho partnera v ČR, spoločnosť LFM-servis, s.r.o. Praha, sme dodávali prekládkovú stanicu, ktorá pozostáva z našich pásových dopravníkov, diskového separátora ZENO a magnetického separátora.

     

 

06-10/2015

V spoločnosti Bunzl&Biach GmbH Wien Rakúsko sme realizovali v prevádzke Viedeň prestavbu triediacej linky na papier a pre prevádzku Linz sme dodali zásobníkový box s podávacím valcom pre plnenie drviča Untha.

     

 

05/2015

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. v novej hale strediska Pezinok spustila do prevádzky drvič Weima pre spracovanie plastového odpadu. Odber podrveného materiálu zabezpečuje náš lomený pásový dopravník s magnetickým separátorom.

     

 

04/2015

Koncovku triediacej linky mesta Galanta zabezpečuje náš kanálový plnoautomatický lis Ekolis AH 50.

     

 

12/2014

V rámci spolupráce so spoločnosťou LFM CZ sme zabezpečovali dodávku reťazového dopravníka pre plnenie kanálového lisu HSM v prevádzke spoločnosti SITA Praha.

     

 

11/2014

Spoločnosť Marius Pedresen v prevádzke Šulekovo spustila do skúšobnej prevádzky novú technológiu automatického optického triedenia spoločnosti Binder z Rakúska. Naša spoločnosť realizovala presun a úpravy stávajúcej triediacej linky, ktorá bude slúžiť na predtriedenie materiálu pred vstupom do "optiky".

     

 

10/2014

Spoločnosť Hyundai Material, ktorá spracováva obalový materiál vo výrobnom závode Kia pri Žiline, spustila do prevádzky v Kysuckom novom Meste kanálový balíkovací lis HSM, ku ktorému sme dodali reťazový lomený dopravník.

     

 

08/2014

Pre Združenie obcí Kvetňanka Veľké Ludince sme realizovali dodávku malej triediacej linky a perforátora.

     

 

08/2014

Realizovali sme úpravu stávajúcej triediacej linky spoločnosti Rumpold Uherský Brod, ktorá spočívala v dodaní nových príjmových dopravníkov, stojana pre magnetický separátor a novej elektroinštalácie vrátane ovládacieho panelu.

      

 

07/2014

Spoločnosť Brantner Poprad spustila do prevádzky našu kabínovú triediacu linku podobného vyhotovenia ako sme realizovali v prevádzke Brantner Fatra Martin, kde táto linka funguje od roku 2007.

     

 

03/2014

Rakúska spoločnosť TopUmweltservice GmbH spustila do prevádzky kanálový balíkovací lis Bollegraaf HBC 80 s naším reťazovým lomeným dopravníkom. Okrem dodávky dopravníka sme vyrobili a namontovali aj podstavce pod lis, výjazd balíkov a stojany na drôty.

     

 

02/2014

Ďalšou spoluprácou s predajcom lisov HSM bola naša dodávka kaskády 13 dopravníkov, ktoré zabezpečujú zber odpadu z výrobných liniek toaletných papierov  do násypky lisu HSM VK 1206 v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. Žilina.

     

 

12/2013

Naša spoločnosť sa stala dodávateľom kompletnej technologickej časti vybavenia novej separačnej haly mesta Liptovský Mikuláš. Dodávka pozostávala z triediacej plošiny s kabínou, 6 boxov pre vyseparovaný materiál, zberného dopravníka a kanálového balíkovacieho lisu Ekolis AH 55 s integrovanou plošinovou váhou, ktorá je napojená na informačný systém evidencie zvozu a triedenia odpadov.   

     

 

12/2013

Pre spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš sme zabezpečili dodávku lisu Paal Pacomat IV pre prevádzku Liptovský Mikuláš a pre prevádzku Valaská sme vyrobili a namontovali plošinovú triediacu linku.

     

 

11-12/2013

V rámci projektu organizovania školských zberov PET-fliaš spoločnosť LIDL zakúpila pre svoje veľkosklady v Nemšovej a Prešove dva perforátory PP5,5 v stacionárnom vyhotovení. Štandardné mobilné vyhotovenie perforátora PP5,5  začalo s úpravou vytriedených fliaš pred lisovaním na triediacej linke mesta Nové mesto nad Váhom.     

     

 

10/2013

V prevádzke Wien 10 spoločnosti Bunzl&Biach GmbH sme realizovali prestavbu triediacej linky na papier. Okrem dodávky reťazového a troch pásových dopravníkov sme na začiatok linky osadili zásobníkový a podávací box, ktorý zabezpečujem rovnomerný prísun materiálu na triediacu linku. Zásobník vybavený reťazovým dopravníkom na dne má objem cca 45m3. O podávanie materiálu sa stará bubon so zubami, ktorého chod je prepojený s pohonom reťazového dopravníka boxu.  

     

 

06/2013

Pokračovaním dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou Austrowaren Alphapack GmbH Viedeň bola dodávka reťazového dopravníka k lisu Presona LP 50 pre rakúsky trh.

      

 

03/2013

V rámci projektu Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom sme dodali tretiu časť technológie - plnoautomatický balíkovací lis Ekolis AH 55 s predlisovacou klapkou a 7 zberných boxov pre vytriedený materiál.

      

 

02/2013

V rámci projektu Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom sme dodali druhú časť technológie - triediacu linku s kabínou a zberný dopravník k lisu.

        

 

12/2012-01/2013

Pre prevádzku Marius Pedersen, a.s. vo Veľkom Krtíši sme realizovali dodávku reťazového dopravníka k stávajúcemu kanálovému lisu a pre novootvorenú prevádzku spoločnosti Zberné suroviny v Martine sme dodali reťazový dopravník k lisu Presona LP 50. 

      

 

10/2012

V rámci projektu Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom sme dodali prvú časť technológie - triediacu linku na dočisťovanie vyseparovaného odpadu zo skla. 

      

 

08/2012

V prevádzke spoločnosti Bunzl Biach GmbH v Linzi sme osadili sústavu troch dopravníkov, ktoré zabezpečujú odber skartovaného papierového materiálu od drviča Untha RS 50

      

 

06/2012

Pre český trh sme realizovali dodávku reťazového dopravníka pre plnenie kanálového lisu HSM VK 5512 a následne dodávku pásového dopravníka pre horizontálny lis  HSM HL 3521. 

      

 

03-05/2012

Naša spoločnosť zabezpečila výrobu nových dopravníkov a celkovú prestavbu triediacej linky na papier pre spoločnosť Bunzl Biach GmbH vo Viedni. Príjem materiálu je riešený pomocou zásobníkového boxu s podávacím valcom, oddelenie väčších kusov kartónu od ostaného papierového odpadu zabezpečuje separátor, zbytkový materiál je nakoniec manuálne dotriedený. 

      

 

02/2012

Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nitra, ktorá je členom skupiny Marius Pedersen, a.s.,  vymenila dosluhujúcu triediacu minilinku za nami realizovanú novú plošinovú triediacu linku so zateplenou kabínou. Nové usporiadanie a vyhotovenie linky zvyšuje jednak kapacitu dotrieďovania separovaného zberu papiera a plastov, ako aj výrazne zlepšuje pracovné podmienky pracovníkom obsluhy triediaceho pásu.   

      

 

11-12/2011

Realizovali sme dodávky sústavy dopravníkov s príslušenstvom vrátane montáže drvičov Untha pre prevádzku  spoločnosti Rieger Entsorgung GmbH Neumarkt v Rakúsku a pre centrálu spoločnosti van Gansewinkel, a.s. Modřice pri Brne v Českej republike.

      

 

07/2011

Pre prevádzku spoločnosti Bunzl&Biach GmbH v rakúskom Linzi, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadového papiera, sme zabezpečili demontáž starého lisu s dopravníkom, montáž nového balíkovaciemu lisu Presona LP100CH2S s lisovacou silou 100t a dodávku nového reťazového dopravníka pre plnenie lisu.  

      

 

07/2011

Po rokoch prevádzky jednej z prvých triediacich liniek pre dotriedenie separovaného zberu odpadu v meste Michalovce sme realizovali rozšírenie stávajúcej linky o triediacu kabínu s boxami a zberný dopravník s kanálovým balíkovacím lisom Ekolis AH 45, vrátane dodávky vzv s čeľusťami pre manipuláciu s balíkmi, potrebných stavebných úprav a predĺženia oblúkovej haly.  

          

 

06/2011

Spoločnosť Fecupral, spol. s r.o. Prešov uviedla do prevádzky triediacu halu, kde je osadená triediaca linka s optickou triediacou jednotkou pre automatické dotrieďovanie separovaného zberu odpadu. Naša spoločnosť realizovala vstupnú časť linky, ktorá zabezpečuje príjem materiálu, odseparovanie magnetických kovov a manuálne predtriedenie pred vstupom materiálu do samotnej optickej triediacej jednotky.  

      

 

03-05/2011

V priebehu mesiacov marec až máj sme realizovali dodávky triediacich liniek spolu s balíkovacími lismi pre  mesto Strážske, obec Pruské a mesto Humenné.

      

 

10/2010

Pre rakúsky trh sme realizovali dodávku dvoch reťazových lomených dopravníkov na plnenie lisov Presona LP 50 - jeden pre spoločnosť Rieger Entsorgung GmbH Viedeň a druhý je osadený v novej triediacej hale spoločnosti Brantner-Dürr GmbH Zwettl.

      

 

09/2010

V súvisloti s narastajúcim počtom vytriedených PET-fliaš sme pre spoločnosť .A.S.A. Trnava dodali zariadenie na ich úpravu-prepichnutie pred lisovaním. Jedná sa o násuvný PET-perforátor PP 2x3, ktorý je integrovaný do násypky kanálového lisu Bollegraaf HBC 50 - medzi lis a dopravník. V prípade lisovania PET-fliaš sa pracovné valce nasunú do násypky lisu a zabezpečia prepichnutie padajúcich fliaš z dopravníka. Následne je možné takto upravené fľaše optimálne zlisovať. Pri lisovaní iných materálov sa valce vysunú a na ich miesto príde prázdna plechová šachta.

      

 

08/2010

Prevádzka spoločnosti Marius Pedersen, a.s. vo Zvolene sa tento rok presťahovala do nových priestorov, do ktorých sme presunuli a upravili triediacu linku a lis s dopravníkom.

      

 

07/2010

Spoločnosť Arguss, s.r.o. Bratislava spustila do prevádzky linku s drvičom Untha, ktorý je plnený naším reťazovým lomeným dopravníkom.

      

 

06/2010

Realizovali sme dodávku dvoch reťazových dopravníkov s príslušenstvom a celkovú montáž kompletnej linky na spracovanie papiera s drvičom Untha a kanálovým lisom Presona v spoločnosti Bunzl & Biach, Viedeň, Rakúsko.

      

 

04/2010

Pre spoločnosť Zberné suroviny a.s., Žilina, závod Banská Bystrica, sme dodali nový reťazový lomený dopravník pre plnenie lisu Presona LP 50 EH2.

      

 

12/2009

Spoločnosť REKO, s.r.o. Iža začala s úpravou PET-fliaš pred lisovaním pomocou nášho perforátora PP 5,5.

      

 

12/2009

V priebehu mesiaca december sme realizovali dve dodávky reťazových dopravníkov pre plnenie kanálových lisov. Pre Zberné suroviny a.s., Žilina - prevádzka Trenčín sme dodali dopravník s nezapustenou násypkou vybavenou z jednej strany plechovým sklzom k lisu Europress. Pre spoločnosť EPR Bratislava, s.r.o. sme realizovali klasický 2x lomený reťazový dopravník k lisu PAAL.

      

 

11/2009

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. Martin premiestnila svoju prevádzku do nového objektu, do ktorého sme presťahovali našu triediacu linku. Nové umiestnenie linky vo väčšej hale a jej doplnenie o kanálový lis so zberným dopravníkom umožní výrazné zvýšenie kapacity dotrieďovania separovaného zberu odpadu.

      

 

10/2009

Naša spoločnosť realizovala dodávku malej triediacej linky pre združenie obcí TKO Semeteš, Turzovka a taktiež dodala malú mobilnú triediacu linku s dvojkomorovým vertikálnym lisom Ekopack A 200.2 pre spracovanie separovaného zberu odpadu v meste Svidník.

      

 

09/2009

Spoločnosť ŽOS-EKO s.r.o., Vrútky spustila do prevádzky veľkokapacitný drvič UNTHA s našimi dvoma reťazovými dopravníkmi. Prvý dopravník s veľkoobjemovou násypnou časťou zabezpečuje plnenie drviča materiálom. Druhý dopravník odoberá podrvený materiál spod drviča - materiál je následne v hornje časti usmerňovaný presuvným sklzom tak, aby bolo možné úplne naplnenie podstaveného veľkoobjemového kontajnera bez ďalšej manipulácie s ním.

      

 

01/2009

Pre Nitrianske komunálne služby sme dodali perforátor, ktorý zabezpečuje úpravu PET-fliaš pred lisovaním. Perforátor je osadený nad zapustenou násypku lomeného dopravníka, kde sú ďalej prederavené fľaše postupne odoberané a následne zlisované v kanálovom balíkovacom lise. Odpadá tak nutnosť odstraňovať resp. povoľovať uzávery fliaš pri samotnom triedení.

        

 

12/2008

V priebehu mesiacov november a december tohto roku sme postupne spustili do prevádzky malé triediace linky pre Technické služby Banská Štiavnica a triediace dvory v mestách Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica.

      

 

10/2008

V súvislosti s rozvojom aktivít spoločnosti Darutil Servis, s.r.o. Dunajská Streda v oblasti zberu a spracovania papiera sme osadili na jej zbernom dvore kanálový lis Presona LP40 s našim reťazovým lomeným dopravníkom. 

      

 

09/2008

Naša spoločnosť realizovala dodávku rôznych typov pásových dopravníkov pre Rakúsky trh.

      

 

07/2008

Spolu s dodávkou reťazového dopravníka sme zabezpečili aj spojazdnenie použitého kanálového lisu PAAL Konti 275 D v hale spoločnosti REKO na skládke Iža-Bokroš pri Komárne.

      

 

04/2008

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra spustila do prevádzky kanálový balíkovací lis Presona LP 80, ku ktorému sme dodali náš lomený reťazový dopravník a zatočenie výjazdu balíkov.

      

 

03/2008

Lisovanie odpadového papiera, ktorý vzniká pri výroby hygienických obrúskov a toaletného papiera v spoločnosti SHP Harmanec, zabezpečuje náš plnoautomatický kanálový lis Ekolis AH 25 s dopravníkom. Lis je vybavený prídavným zariadením - uvoľňovacím štítom, ktorý umožňuje spracovanie hrubých vrstiev spáraného výmetu, ktorý inak nie je možné odstrihnúť lisovacím baranom.

      

 

02/2008

Realizovali sme dodávku reťazových dopravníkov k lisu Presona  LP 40 pre rakúsku spoločnosť POCK GmbH a lisu Paal 275 pre nemeckú slospočnosť HHT Recyclingmaschinen GmbH.

      

 

12/2007

Naša spoločnosť sa stala dodávateľom reťazových dopravníkom pre rakúsku spoločnosť Austrowaren, ktorá je predajcom kanálových lisov Presona a realizovala dodávku sústavy troch reťazových dopravníkov k aktuálne najväčšiemu lisu Presona v Maďarsku - model LP 140, ktorý sa nachádza v spoločnosti Duparec Budapešť.

      

 

09/2007

Rýchlejšie a efektívnejšie dotrieďovanie vyseparovaných zložiek a ich následné  zlisovanie zabezpečujú v Technických službách Dolný Kubín a v Združení obcí pre separovaný zber Hont Poiplie Šahy naše malé triediace linky s vertikálnym dvojkomorovým balíkovacím lisom.

           

 

07/2007

Spoločnosť Technické služby Senica sa rozhodla v súvislosti s narastajúcim množstvom vyseparovaného odpadu pre rozšírenie nami dodávanej triediacej linky o kanálový plnoautomatický balíkovací lis s reťazovým dopravníkom, ktorého dodávateľom sa stala tak ako pri linke naša spoločnosť.

        

 

06/2007

Naša spoločnosť sa stala víťazom výberového konania a realizovala  kabínovú triediacu linku pre spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. Martin. U tejto linky sme prvýkrát osadili na vstupom dopravníku  "rozhrabávač" pre zabezpečenie rovnomerného podávania materiálu na triediaci dopravník. O riadenie celej linky sa stará PLC s komunikačným panelom a displejom, na ktorom je možné sledovať a nastavovať všetky parametre linky. 

        

 

03/2007

V súvislosti s narastajúcim množstvom vyseparovaného odpadu a nutnosťou jeho ďalšieho efektívnejšieho dotrieďovania inštalovala naša spoločnosť triediace linky v mestách Prešov a Bardejov.

        

 

01/2007

V rámci projektu rozširovania separovaného zberu, triedenia a spracovania odpadu v obci Palárikovo financovaného z eurofondov zrealizovala naša spoločnosť dodávku kompletného vybavenia zberného dvora, ktoré pozostávalo z mobilnej triediacej linky, vertikálneho dvojkomorového lisu Ekopack A 300, nožového mlyna na plasty a paletovacieho vozíka s váhou.

        

 

11/2006

V súvislosti s aktuálnym trendom i naša konštrukcia prešla od 2D tvorby výkresovej dokumentácie k 3D modelovaniu pomocou najnovšieho CAD Systému Autodesk Inventor 11, ktorý okrem iného obsahuje taktiež pevnostnú analýzu navrhnutých dielov.

                           

 

09/2006

Novým výrobným programom našej spoločnosti je kompletná rada plnoautomatických balíkovacích lisov rady Ekolis s lisovacími silami od 16 do 50t. Lisy Ekolis zabezpečujú v automatickej celodennej prevádzke spracovanie papierového odpadu v tlačiarňach Patria I. Prievidza a Slovenská Grafia, a.s.

        

 

06/2006

Triediaca linka Hater Handlová.

        

 

04/2006

Triediaca linka a kanálový balíkovací lis SEZA Sliač.

        

 

12/2005

Triediaca linka .A.S.A. Zohor.

         

 

10/2005

Nárast dopytu po dodávkach technológie na triedenie odpadov viedol k zmene hlavnej orientácie spoločnosti na výrobu a montáž triediacich liniek a dopravníkových pásov. V súčasnosti zabezpečujeme kompletnú výrobu uvedenej technológie vo vlastnej prevádzke.

 

09/2005

V súvislosti s trendom spracovateľov papiera požadovať od dodávateľov zberový papier v balíkoch naša spoločnosť opätovne uviedla do prevádzky použité kanálové lisy HSM VK 30/900 (EKO PLUS s.r.o. Ružomberok) a Belišče HBP 50 (Patex & Co s.r.o. Bratislava). 

         

 

07/2005

V rámci rozvoja dotrieďovania separovaného zberu odpadu dodala naša spoločnosť triediace linky pre Technické Služby Senica a.s. a Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. 

         

 

04/2005

Naša spoločnosť zabezpečila dodávku dvoch horizontálnych balíkovacích lisov HSM 12 Gigant pre spoločnosť Kufner Textil s.r.o. - pre prevádzky v Kútoch a Čadci. Uvedené lisy slúžia na spracovanie odpadu z textilnej výroby, ktorý sa pre svoju veľkú pružnosť veľmi zle lisuje na klasických vertikálnych lisoch. Pri použití horizontálnych lisov sa neporovnateľne zvýšila produktivita práce pri lisovaní tohto expanzívneho odpadu.

 

01/2005

Automatické spracovanie papierových odrezkov v tlačiarni Versus Bratislava zabezpečuje plnoautomatický kanálový balíkovcaí lis HSM VK 3008, ktorého dodávateľom je naša spoločnosť. Lis je plnený vzduchotechnikou, ktorá dopravuje papierové odrezky z viacerých tlačiarenských strojov cez rotačný separátor do násypky lisu. Lis pracuje nepretržite v 24-hodinovej prevádzke - plnoautomaticky bez zásahu obsluhy.

         

 

12/2004

Pre zefektívnenie triedenia separovaného zberu mesta Trnava a okolitých obcí naša spoločnosť zabezpečila dodanie a montáž novej dotrieďovacej linky. Ide o linku so zateplenou triediacou kabínou, čo okrem samotného zvýšenia kapacity triedenia prispelo i k výraznému zlepšeniu pracovných podmienok obsluhy, predovšetkým v zimných mesiacoch.

          

 

08/2004

S podporou Recyklačného fondu Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o. vybudovalo v areáli skládky Brehov novú halu určenú pre dotrieďovanie a lisovanie komodít separovaného zberu zo spádového územia členov združenia. Na lisovanie vyseparovaných komodít je použitý plnoautomatický kanálový balíkovací lis HSM VK 12/1000. Automatické lisovanie a viazanie balíkov zabezpečuje neporovnateľne vyššiu kapacitu v porovnaní s komorovými lismi, čo vytvára dostatočnú rezervu pri lisovaní množstiev vyseparovaného odpadu, s ktorými sa uvažuje do roku 2010.

         

 

05/2004

V prevádzke spoločnosti SOBA Senec sme  inštalovali horizontálny balíkovací lis HSM HL 1615. Praktické skúsenosti s lisovaním PET-fliaš preukázali, že lis je vďaka svojej konštrukcii zvlášť vhodný pre túto komoditu. Vďaka veľkej lisovacej komore, veľkému vhadzovaciemu otvoru, vysokej lisovacej sile a systému zarážok rozmiestnených po stenách lisovacej komory dosahuje pri lisovaní PET-fliaš v porovnaní s vertikálnymi lismi viac ako dvojnásobnú kapacitu a vysoké stlačenie materiálu v konečnom balíku. Balík sa z komory jednoducho vysúva plným zdvihom lisovacieho valca pri vysunutej hydraulicky ovládanej protidoske. 

        

 

01/2004

S príchodom nového roku sme spustili do prevádzky internetový portál

Na tejto stránke môžete nájsť množstvo informácií o likvidácii Vašich dôverných informácií, kompletnú ponuku skartovacích strojov nemeckej spoločnosti HSM, kritériá, podľa ktorých možno vybrať vhodný typ skartovača ako i aktuálny cenník.

 

09/2003

Medzi najväčšie európske podujatia roku 2003, týkajúce sa problematiky životného prostredia, patrila nepochybne i nemecká Entsorga v Kolíne nad Rýnom, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia našej spoločnosti. Svoju výstavnú prezentáciu tu mali všetci poprední európski výrobcovia techniky pre odpadové hospodárstvo.