PET-perforátory

Pred lisovaním PET-fliaš je nutné zabezpečiť, aby bol z nich odstránený vrchnák alebo ich mechanicky poškodiť, tak aby mohol uniknúť vzduch. Toto sa väčšinou rieši manuálne pri samotnom triedení PET-fliaš, čo spôsobuje značné spomalenie celého procesu triedenia. Použitím PET-perforátorov táto činnosť odpadá, čo výrazným spôsobom šetrí čas pracovníkov na triediacej linke. Vďaka porušenie PET-fľaše na viacerých miestach sa naviac zlepšuje únik vzduchu pri lisovaní, čo sa odzrkadlí v zrýchlení zlisovania a zvýšenej hustote výsledného balíka.

PET-perforátory vyrábame v dvoch vyhotoveniach - ako samostané mobilné zariadenie, ktoré sa nasúva nad zapustenú násypku dopravníka k lisu a násuvný integrovaný perforátor nad násypkou kanálového lisu, ktorý sa podľa potreby nasúva do šachty medzi dopravník a lis.

Obráťte sa na nás s Vaším dopytom, radi Vám spracujeme našu ponuku -

tel: 0902 354 969, topeko@topeko.sk

          

           PET-perforátor PP 3 - Nitrianske komunálne služby              Perforátor PP 5,5 - REKO, s.r.o. Iža

          

           Násuvný perforátor PP 2x3 - .A.S.A. Trnava                       Pracovné valce perforátora PP 3

          

           Perforátor PP 5,5 - AVE Košice s.r.o.                                  Pracovné valce perforátora PP 2x3