Zásobníkové boxy

Zásobníkové boxy sa využívajú v triediacich linkách pre zhromažďovanie vytriedeného materiálu (papier, plasty, VKM a i). Po naplnení zásobníka  obsluha lisu odklopí čelo a pohyblivá podlaha boxu materiál postupne podáva na zberný dopravník k lisu. Ovládanie chodu zásobníkového dopravníka je realizované cez ovládací panel lisu, ktorý je vybavený dotykovým displejom s grafickým rozhraním.

Druhou možnosťou využitia zásobníkového boxu je jeho osadenie na začiatok triediacej linky, kde postupne rovnomerne dávkuje materiál pre ďalšie triedenie alebo je box využitý na postupné rovnomerné dávkovanie materiálu do drviča alebo skartovača. V týchto prípadoch je na konci zásobníka namiesto odklápacieho čela osadený podávací valec.  

Zásobníkové boxy vyrábame na mieru podľa podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.  

Obráťte sa na nás s Vaším dopytom, radi Vám spracujeme našu ponuku -

tel: 0902 354 969, topeko@topeko.sk

          

           Zásobníkové boxy linky mesta Liptovský Mikuláš                 Box pre plnenie drviča Untha - Bunzl&Biach Linz

          

           Podávanie materiálu na zberný dopravník                            Zásobníkový box pre príjem materiálu k separátru

          

           Zásobníkové boxy na linke mesta Žiar nad Hronom             Podávací valec boxu na papier